Področja dela

Jeziki:

– Angleščina
– Nemščina
– Francoščina
– Hrvaščina
– Srbščina

Civilno pravo
Gospodarsko pravo
Upravno pravo
Ustavno pravo
Pravo EU
Pravna mnenja
Zastopanje strank
Tuje, fizične in pravne osebe