doc. dr. Konrad Plauštajner

Konrad Plauštajner, magister in doktor pravnih znanosti (Pravna fakulteta v Ljubljani) s področja civilnega prava, specialist za civilno in gospodarsko pravo, poklic odvetnika opravlja že od l. 1970. V svoji več desetletni praksi se je ukvarjal predvsem s civilnim in gospodarskim pravom, v okviru katerega je znan kot strokovnjak za gradbeno pravo in investicijske posle.

Dr. Konrad Plauštajner ima bogate izkušnje iz svetovanja in zastopanja strank pred sodišči, upravnimi organi in arbitražnimi razsodišči. Angažiran je bil tudi v postopkih alternativnega reševanja sporov po FIDIC kot član komisije za reševanje sporov. Je arbiter pri Ljubljanskem arbitražnem centru (predsednik v l. 2011 – 2022), arbiter pri Arbitražnem razsodišču v Zagrebu, v letih 2003 – 2009 ter 2014 – 2021 je bil imenovan za arbitra pri ICSID Washington.

Dr. Konrad Plauštajner je aktiven tudi akademsko kot avtor več kot 100 strokovnih člankov, ter soavtor Velikega komentarja Ustave RS (2002) in Komentarja Zakona o javno zasebnem partnerstvu (GV Založba, 2009). Konrad Plauštajner je reden predavatelj na različnih seminarjih in izobraževanjih, tako s področja civilnega prava, kot tudi pogodbenega gospodarskega (gradbena pogodba, FIDIC pogodbe), ter evropskega prava. Kot predavatelj gostuje na predavanjih doma in v tujini. V obdobju od l. 1992 – 2014 je bil habilitiran kot docent na Pravni fakulteti v Mariboru za civilno in gospodarsko pravo, kjer je bil v letih 1992 – 1996 tudi nosilec predmeta Stvarno pravo. Na Pravni fakulteti v Mariboru in Pravni fakulteti v Ljubljani je dolga leta predaval pravo investicijskih poslov in gradbeno pogodbo. Od l. 2014 je kot docent habilitiran pri IBS – mednarodni poslovni šoli v Ljubljani.

V svoji karieri je dr. Konrad Plauštajner aktivno sodeloval v organih Odvetniške zbornice Slovenije kot član upravnega odbora (1990 – 2003), podpredsednik (2000 – 2003) ter vodja delegacije OZS pri CCBE v Bruslju (1999 – 2018).

Konrad Plauštajner tekoče govori angleško, nemško, hrvaško, srbsko in francosko.

Področja dela: civilno pravo, gospodarsko pravo, gradbena pogodba, investicijski posli po FIDIC pogodbah, mednarodna arbitraža, reševanje sporov po FIDIC pogodbah