Petja Plauštajner

Petja Plauštajner je odvetnica v odvetniški pisarni Plauštajner od l. 2007. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani l. 2002 se je zaposlila kot odvetniška pripravnica pri odv. doc. dr. Konradu Plauštajnerju. Po opravljenem volonterskem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Celju je opravila pravniški državni izpit, ter svojo karierno pot nadaljevala kot odvetniška kandidatka, ter odvetnica. 

V svoji dolgoletni praksi je pridobila bogate izkušnje iz civilnega in gospodarskega prava, ter zastopanjem strank pred sodišči (tudi Ustavnim sodiščem RS ter Evropskim sodiščem za človekove pravice) in drugimi upravnimi organi. Strankam svetuje iz področja gradbenega prava, kjer se osredotoča na  investicijske projekte po FIDIC pogodbah. Ima bogate izkušnje iz zastopanja strank v mednarodnih arbitražnih sporih. Svoje znanje redno nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. Pri združenju FIDIC je v obdobju 2019 – 2021 pridobila tri certifikate: za področje reševanja sporov po pogodbah FIDIC, poznavanje pogojev FIDIC pogodbe 1999 s spremembami izdaje iz l. 2017, ter za poznavanje vzorca Srebrne FIDIC knjige.

Petja Plauštajner je aktivna tudi akademsko. V preteklosti je s predavanji sodelovala s Fakulteto za management Univerze na Primorskem. S Pravno fakulteto Univerze v Mariboru z izvedbo praktičnih delavnic sodeluje pri predmetu Civilno procesno pravo. Je redna gostja strokovnih srečanj in izobraževanj s prispevki večinoma iz področja FIDIC pogodb, arbitražnega in procesnega prava. Prav tako je avtorica strokovnih člankov v različnih strokovnih revijah.

Aktivno govori angleško, nemško in hrvaško, ter pasivno francosko.

Področja dela: gospodarsko pravo, pogodbeno pravo, gradbena pogodba, investicijski projekti po FIDIC pogodbah, mednarodna arbitraža, civilno pravo, dedno pravo, družinsko pravo.