Arbeitsbereich

Zastopanje strank

predstavitev našega dela

V pravno bogatem okolju je zelo pomembno, da imajo pravne in fizične osebe svojega pravnega zastopnika. Naše zastopanje pokriva tako zastopanje pravnih kot tudi fizičnih oseb. Stranke zastopamo pred domačimi sodišči, domačimi in tujimi organi ter pred domačimi in tujimi arbitražami. Imamo bogate izkušnje z zastopanjem pred arbitražami v Pragi, Moskvi, New Yorku, na Dunaju ter pred ICC v Parizu. Kontakti s tujimi odvetniškimi pisarnami nam omogočajo, da lahko strankam zagotovimo pravno pomoč tudi v njihovih morebitnih sporih v tujini.


Pravna mnenja

Pravna mnenja in ocene pripravljamo v zvezi s vprašanji, ki segajo na področja dela naše pisarne. 


Tuje, fizične in pravne osebe

Naše pravno zastopanje se razteza tudi na zastopanje tujih fizičnih in pravnih oseb pred domačimi sodišči in organi.