Področja dela

V ekipi govorimo:

– Angleščino,
– Nemščino,
– Francoščino,
– Hrvaščino 
– Srbščino in
– Slovenščino.

Področje dela naše odvetniške pisarne pokriva celotno civilno pravo: sestavo pogodb, svetovanje in zastopanje strank v odškodninskih, družinsko-pravnih, zapuščinskih, sosedskih in izvršilnih zadevah.

Strankam svetujemo s področja prava družb (vključno z ustanavljanjem družb), registrskih postopkov, intelektualnega prava, insolvenčnega prava, pogodbenega prava, mednarodnih investicijskih poslov, internetnega prava ter zastopamo v gospodarskih sporih in domačih ter tujih arbitražah.

Strankam svetujemo v postopku pred upravnimi organi ter drugimi organi, ki postopajo po Zakonu v upravnem postopku ter jih zastopamo v upravnem sporu. Veliko izkušenj imamo na področju javnih naročil in koncesijskih pogodb.

Zastopanje pred Ustavnim sodiščem RS v postopkih vseh vrst, vključno z možnostjo predložitve zadeve v presojo Evropskemu sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.

Domačim in tujim fizičnim ter pravnim osebam svetujemo s področja prava EU, vključno z evropskim konkurenčnim pravom ter evropskim postopkovnim pravom. V ta namen se naši pravniki redno izobražujejo pri priznanih evropskih akademijah.

Zastopanje strank

predstavitev našega dela

V pravno bogatem okolju je zelo pomembno, da imajo pravne in fizične osebe svojega pravnega zastopnika. Naše zastopanje pokriva tako zastopanje pravnih kot tudi fizičnih oseb. Stranke zastopamo pred domačimi sodišči, domačimi in tujimi organi ter pred domačimi in tujimi arbitražami. Imamo bogate izkušnje z zastopanjem pred arbitražami v Pragi, Moskvi, New Yorku, na Dunaju ter pred ICC v Parizu. Kontakti s tujimi odvetniškimi pisarnami nam omogočajo, da lahko strankam zagotovimo pravno pomoč tudi v njihovih morebitnih sporih v tujini.


Pravna mnenja

Pravna mnenja in ocene pripravljamo v zvezi s vprašanji, ki segajo na področja dela naše pisarne. 


Tuje, fizične in pravne osebe

Naše pravno zastopanje se razteza tudi na zastopanje tujih fizičnih in pravnih oseb pred domačimi sodišči in organi.