Odvetniki

Petja Plauštajner

Petja - photo-1-24a

Petja Plauštajner je odvetnica v odvetniški pisarni Plauštajner od l. 2007. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani l. 2002 se je zaposlila kot odvetniška pripravnica pri odvetniku doc. dr. Konradu Plauštajnerju. Po opravljenem volonterskem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Celju je l. 2005 opravila pravniški državni izpit in svojo karierno pot nadaljevala kot odvetniška kandidatka ter odvetnica. Po prevzemu odvetniške pisarne dr. Konrada Plauštajnerja v jeseni 2022 nadaljuje bogato družinsko tradicijo.

V svoji dolgoletni praksi je Petja pridobila bogate izkušnje iz civilnega,  gospodarskega ter pogodbenega prava, ter z zastopanjem strank pred sodišči (tudi Ustavnim sodiščem RS ter Evropskim sodiščem za človekove pravice) in drugimi upravnimi organi. Ima tudi bogate izkušnje z zastopanjem strank v mednarodnih arbitražnih postopkih pred VIAC, ICC (Paris), LAC. Strankam, naročnikom in izvajalcem svetuje tudi iz področja gradbenega prava, kjer se osredotoča na  investicijske projekte po FIDIC pogodbah. V svoji praksi je že večkrat sodelovala kot članica komisije za reševanje sporov (KRS) po FIDIC pogodbah.

Svoje znanje redno nadgrajuje z udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. Pri združenju FIDIC je v obdobju 2019 – 2021 pridobila tri certifikate: za področje reševanja sporov po pogodbah FIDIC, poznavanje pogojev FIDIC pogodbe 1999 s spremembami izdaje iz l. 2017, ter za poznavanje vzorca Srebrne FIDIC knjige. Redno se udeležuje tudi drugih FIDIC izobraževanj ter ICC-FIDIC konference o reševanju sporov.

Na Evropski pravni akademiji (ERA) v Trieru se je v obdobju 2005-2008 izobraževala na področju evropskega gospodarskega in procesnega prava. 

Njeno dodatno izobraževanje in usposabljanje je osredotočeno na področje arbitražnega prava, mirnega reševanja sporov in pogajanj. Iz slednjega je opravila večdnevno usposabljanje na Pogajalski delavnici pod vodenjem priznanega trenerja Rudija Tavčarja (organizator: OZS) ter delavnici o pogajanjih pod vodstvom Claudie Winkler (organizator: VIAC).

Petja Plauštajner je aktivna tudi akademsko. V preteklosti je s predavanji sodelovala s Fakulteto za management Univerze na Primorskem. S Pravno fakulteto Univerze v Mariboru z izvedbo praktičnih delavnic oblikovanja tožbenih zahtevkov sodeluje pri predmetu Civilno procesno pravo. Je redna gostja strokovnih srečanj in izobraževanj s prispevki večinoma s področja FIDIC pogodb, arbitražnega in civilnega procesnega prava, ter gradbenega prava. Prav tako je avtorica strokovnih in znanstvenih člankov v različnih strokovnih revijah. Seznam njenih dosedanjih predavanj s temami lahko najdete v nadaljevanju.

Petja aktivno sodeluje in pomaga pri delovanju Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) ter drugih organizacijah. V preteklosti je bila članica upravnega odbora OZS ter članica delegacije OZS pri CCBE. Od l. 2022 je članica predsedstva Stalne arbitraže pri GZS ter delegatka ICC komisije za arbitražo in ARS.

Aktivno govori angleško, nemško in hrvaško, ter pasivno francosko. 

Področja dela: gospodarsko pravo, pogodbeno pravo, gradbena pogodba, investicijski projekti po FIDIC pogodbah, mednarodna arbitraža, civilno pravo, dedno pravo, družinsko pravo, reševanje sporov, pogajanja, mediacija, procesno pravo, zastopanje v postopkih pred sodišči vseh stopenj ter drugimi organi, zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.

Članstvo: Odvetniška zbornica Slovenije, Austrian Arbitration Association

Dosedanja predavanja

2022, oktober – Prednosti in slabosti arbitraže v primerjavi s sodnim postopkom; Uradni list RS – 9. Dnevi gradbenega prava

2022, oktober – Gradbene uzance; Ministrstvo za pravosodje – Center za izobraževanje v pravosodju, Gospodarskopravna šola

2022, september – Pogodbe po pravilih FIDIC; Nebra – seminar Gradbena pogodba po Obligacijskem zakoniku in pogodbe po pravilih FIDIC ter posebne gradbene uzance

2022, september – Gradbene pogodbe po pravilih FIDIC; Nebra

2022, maj – Pogodbene obveznosti in odgovornosti projektanta; Nebra – Šola graditve objektov

2022, maj – Naloge in odgovornosti inženirja po FIDIC pogodbah; Nebra – Šola graditve objektov

2021, september – Sprememba pogodbene cene zaradi sprememb cen na trgu v primeru pogodb po pravilih FIDIC, Forum Media (ponovitev: oktober 2021)

2021, maj – FIDIC pogodbe; Nebra – seminar Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov

2021, maj – Pogodba o projektiranju; Nebra – seminar Šola uspešnega izvajanja gradbenih projektov

2021, april – Pogodbe po vzoru FIDIC pravil, Nebra – seminar Gradbena pogodba ter pogodbe po vzoru FIDIC pravil

2021, marec – Posebne gradbene uzance, Nebra

2018, oktober – Arbitražno reševanje sporov; 4. Dnevi gradbenega prava, Uradni list RS

2017, maj – Delavnica oblikovanja tožbenih zahtevkov, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (predavanje v okviru predmeta Civilno procesno pravo kot gostja iz prakse) Ponovitve izobraževanja: maj 2018, maj 2019, oktober 2020, junij 2022

2017, december – Dodatne kvalifikacije “Strokovnjak / Strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC”; Uradni list RS, 4. modul: Definicija spora po FIDIC pogodbi, Vloga naročnika, izvajalca in inženirja pri reševanju sporov, Inženir kot organ za reševanje sporov po FIDIC, Roki povezani s spori po FIDIC pogodbi, Postopek reševanja sporov pred KRS, Reševanje sporov pred arbitražo

ponovitve izobraževanja: april 208, marec 2019, februar 2020, februar 2021, maj 2021, februar 2022

2017, oktober – FIDIC Investment Contracts; Fakulteta za Management – Univerza na Primorskem (gostja iz prakse)

2017, september – Reševanje sporov po pogodbah FIDIC, Dnevi slovenskih pravnikov (v soavtorstvu s dr. Konradom Plauštajnerjem)

2016, marec – Arbitraža v mednarodni poslovni praksi – gostja iz prakse; Fakulteta za Management – Univerza na Primorskem (gostja iz prakse)